امیرحسین مرجانی

بایگانی برچسب: پول دار آوردن

من پول درآوردن را دوست دارم نه پول دار بودن را!

سلام حتما عنوان رو خواندید، واقعا همینطور هست که می گم! امروز داشتم به این قکر می کردم که چرا من تلاش می کنم که پول دار شوم!؟ به این نتیجه رسیدم که من تلاش می کنم که پول در بیاورم نه اینکه پول دار باشم (البته پولدار بودن هم بد نیست) ولی پول در […]