امیرحسین مرجانی

رزومه

تحصیلات

1392

کارشناسی نرم افزار

پایان نامه با موضوع پیش بینی ترافیک اتوبان بین شهری با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی

1396

کارشناسی ارشد نرم افزار

تجربه

1391 - 1392

Linux [Redhat] Administration and Network

مدیریت و شبکه سرور Redhat

استاد رهنمافرد - نمره ممتاز - آموزشگاه پایا

1391

Windows Server 2008

ویندوز سرور 2008

استاد رهنمافرد - نمره ممتاز - آموزشگاه پایا

1390

Client Side Script for Dynamic HTML:jQuery

برنامه نویسی کلاینت وب، کتابخانه جی کوئری

استاد داریش تصدیقی - تمره 100 -آموزشگاه سماتک

1389

ASP.NET Web Forms Applications MS C#.NET

توسعه وب سایت مبتنی بر وب فرم

استاد داریش تصدیقی - تمره 100 -آموزشگاه سماتک
استاد حسین زاهد - نمره 100 - مجتمع فنی دانشگاه امیرکبیر

1389

Windows Forms Applications MS C#.NET & Workshop

برنامه نویسی اپلیکیشن ویندوز

استاد داریوش تصدیقی - نمره 100 - آموزشگاه سماتک

مهارت های تخصصی

Asp.Net Mvc

HTML5 & CSS3

Web Service

Angular & Ionic

مهارت های فردی

روابط عمومی

مدیریت پروژه

خلاقیت

اتمام پروژه