امیرحسین مرجانی

من پول درآوردن را دوست دارم نه پول دار بودن را!

سلام

حتما عنوان رو خواندید، واقعا همینطور هست که می گم!

امروز داشتم به این قکر می کردم که چرا من تلاش می کنم که پول دار شوم!؟ به این نتیجه رسیدم که من تلاش می کنم که پول در بیاورم نه اینکه پول دار باشم (البته پولدار بودن هم بد نیست)

ولی پول در آوردن برای من معنی دیگری می دهد. اینکه نتیجه کارهای من منتهی به قرارداد و پول می شود، این معنی رو می دهد که من دارم پیشرفت می کنم، پول درآوردن برای من نشان دهنده چالش جدید هست، یادگیری جدید، دوستان و رابطه های جدید، …

من یکجا ماندن، و یکنواختی رو دوست ندارم! برای من یکجا ماندن (گذر زمان بدون چالش جدید) یعنی از کار افتادگی… عین مرداب

پاسخی بنویسید

پانزده − 7 =